Vlak voor de corona-periode is Luc Janssen van PreT gevraagd wat er nodig was om de trainingen bij tafeltennisvereniging ATTC in Alphen aan den Rijn een boost te geven. We zijn gestart met een brainstormsessie met bestuurders en trainers. Op basis daarvan heeft PreT voorgesteld drie trajecten te starten:

  1. Het opstellen van een technisch beleidsplan
  2. Een trainersopleiding voor de (jeugd)trainers
  3. Het begeleiden in de praktijk van deze trainers

De start van deze trajecten is, mede door corona, enkele keren uitgesteld. Met veel enthousiasme zijn trainers, bestuurders, spelers en PreT eind 2021 en begin 2022 gestart met deze trajecten. De trajecten zijn mede mogelijk gemaakt vanuit het Sportakkoord via de NTTB (voor het opstellen van het technisch beleidsplan en de trainersopleiding) en de gemeentelijke organisatie Alphen Vitaal (voor de begeleiding van de trainers en de overige kaderleden).

Technisch beleidsplan

SWOT is een belangrijk onderdeel van het technisch beleidsplan
Swot-analyse

PreT heeft inmiddels bij vier verenigingen een traject uitgevoerd (of gestart) voor het opstellen en implementeren van een technisch beleidsplan. Eén van die verenigingen is TOGB uit Berkel en Rodenrijs. Bij TOGB moet alleen de formele evaluatie nog plaatsvinden; de rest van het traject is uitgevoerd. Mark Heezen, coördinator technische zaken bij TOGB zegt hierover: “We zijn enorm blij met het resultaat. Ondanks de behoorlijke kennis die wij op tafeltennisgebied al in huis hebben, heeft dit traject ons veel opgeleverd. Met name de samenwerking tussen de diverse betrokkenen, zoals het bestuur en de trainers is door de leuke sessies verbeterd!”.

Ook bij ATTC hebben de trainers een belangrijke rol bij de totstandkoming van het plan. Zij zijn hartstikke belangrijk bij de uitvoering. De kans op het halen van doelen in een plan is veel groter als de belangrijkste betrokkenen mee kunnen denken over het opstellen van dat plan. Naast de trainers zijn ook vertegenwoordigers vanuit het bestuur en de ouders betrokken.

TT2-opleiding

Vier jeugdtrainers van ATTC volgen een TT2-trainersopleiding. Die opleiding wordt gegeven in de accommodatie van ATTC, maar er doen ook nog vijf trainers van andere verenigingen mee. Inmiddels zijn de eerste vier bijeenkomsten van de opleiding al geweest. Han de Knegt, de jongste jeugdtrainer van ATTC, schreef hierover een stukje in de nieuwsbrief van ATTC:

“Op zondag 7 november was het eindelijk zover: de eerste bijeenkomst van de TT2-opleiding. Dit is een trainersopleiding waarin de deelnemers tafeltennistraining leren geven aan de jongste en/of beginnende jeugd. De training kent zowel praktische als theoretische onderdelen en wordt geleid door niemand minder dan Luc Janssen. Tijdens de eerste bijeenkomst is vooral kennis gemaakt met de groep, de trainer (Luc), en de opbouw en inhoud van de opleiding. Daarnaast hebben we geleerd om een beperkt aantal attributen (zoals lintjes, bekertjes, grote/kleine ballen, speed ladders, enz.) op een creatieve en speelse manier te gebruiken in een oefening. Dit deden we door deze originele oefeningen zelf uit te voeren. We sloten af met het uitvoeren van een warming-up die Luc voor ons had voorbereid. Op deze manier leerden we op een interactieve manier hoe een echte kenner zijn jeugdtraining begint. En dat woord -interactief- is misschien wel de beste beschrijving van mijn ervaring van de eerste TT2 training. Je zit niet 3 uur te luisteren naar een informatief praatje: je past direct veel van de theorie toe, waardoor je er toch anders naar gaat kijken. Ik kijk in elk geval uit naar de volgende bijeenkomst!”

Clubkadercoach

Het begeleiden van de trainers in de praktijk is misschien wel het meest waardevolle onderdeel van deze trajecten. Uiteraard doen de trainers bij hun opleiding de benodigde kennis en vaardigheden op, maar “the proof of the pudding is in the eating”. De jeugdtrainingen worden in de maanden tijdens de TT2-opleiding regelmatig bezocht door Luc Janssen. Voor en of na de training wordt de training en met name het training geven doorgesproken. Deze begeleiding zal ook na de opleiding nog bijna een jaar worden voortgezet.

De begeleiding betreft zowel technische en tactische aspecten, zoals het efficiënt voorbereiden van trainingen als vooral de didactische en pedagogische vaardigheden van de trainers. Het plezier van de trainers in het training geven en het sportplezier van de jeugdleden van ATTC staan daarbij voorop. Als zij allemaal met plezier naar de trainingen en wedstrijden blijven gaan, zal de progressie vanzelf volgen. Ook andere kaderleden worden betrokken, zodat trainersbegeleiding (en dus het waarderen van trainers) een structurele plaats zal krijgen in het beleid van ATTC.

Visie

Met deze trajecten gaat ATTC mee in de visie van PreT. Voor duurzaam succes van een jeugdopleiding is naast het deelnemen aan trainersopleidingen ook structurele trainersbegeleiding pure noodzaak! Heb je ook interesse in een dergelijk traject: neem gerust contact op met PreT.