PreT-Prestaties door Training biedt op drie terreinen ondersteuning:

  • Ontwikkelen en geven van trainersopleidingen;
  • Adviseren van verenigingen en trainers;
  • Verzorgen van trainingen en coaching.

Het belangrijkste onderdeel in de advisering van verenigingen is het ondersteunen bij het opstellen en implementeren van een technisch beleidsplan. PreT-eigenaar heeft veel ervaring als hoofdtrainer bij diverse verenigingen, zoals Scyedam, VTV (N) en Never Despair. Bij deze verenigingen is hij planmatig te werk gegaan. Deze ervaring neemt hij nu mee bij de advisering op het gebied van een technische beleidsplan.

De grootste succesfactor bij het opstellen van een dergelijk plan is het draagvlak binnen de vereniging. Daarom worden er tijdens het traject diverse brainstormsessies gehouden. De deelnemers aan deze sessies vertegenwoordigen diverse groepen binnen de verenigingen, zoals het bestuur, de trainers en ouders. Een goed plan bevat in elk geval een doel en een analyse van de huidige situatie. Voor de analyse van de huidige situatie wordt in elk geval een zogenaamde SWOT-analyse uitgevoerd, waarbij naast de sterke en zwakke punten ook de kansen en bedreigingen in kaart worden gebracht.

Daarnaast wordt ook het verloop van de ledenaantallen (per leeftijdsgroep) bekeken. Dat is hard nodig. Er zijn nog maar ongeveer twintig tafeltennisverenigingen die minimaal 30 jeugdleden hebben. PreT denk dat dit een soort kritieke grens is voor een succesvol technisch beleid. Bij een lager ledenaantal wordt het heel lastig om de gewenste homogeniteit in trainingsgroepen te bereiken en ook de kans op te grote verschillen in de competitieteams is te groot. Ledenwerving is alleen zinvol als ledenbehoud voldoende aandacht krijgt. Plezier en progressie zijn de belangrijkste voorwaarden voor succesvol ledenbehoud. Deze factoren krijgen dan ook zeer veel aandacht in dit traject. Plezier en progressie leiden tenslotte tot meer plezier en progressie; op die manier draait de vicieuze cirkel in de goede richting.

Op dit moment is PreT voor vier verenigingen aan de gang met een technisch beleidsplan. Deze verenigingen hebben daarvoor (via de NTTB) ondersteuning gevraagd en gekregen vanuit het sportakkoord. Wil je ook aan de gang met een technisch beleidsplan? Neem contact op PreT!