De hoofdactiviteit van PreT-Prestaties door Trainingen is het opleiden van tafeltennistrainers. Daarvoor ontwikkelt en geeft PreT trainersopleidingen, vooral voor de Nederlandse Tafeltennisbond. Daarnaast geeft PreT ook bijscholingen voor tafeltennistrainers, bij voorkeur in samenwerking met Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) en de Verenging Van TafeltennisTrainers (VVTT).