• Goeroe van het Nederlandse tafeltennis
  • Tientallen jaren verantwoordelijk voor de trainersopleidingen bij de Nederlandse Tafeltennisbond. In die hoedanigheid ook docent bij de opleidingen Tafeltennistrainer B (TT4) en Tafeltennistrainer C (TT5) van Luc
  • Jarenlang bondscoach van verschillende categorieën
  • Bij EK 1994 in Birmingham coach van Gerdie Keen die zilveren medaille haalde in het dames enkelspel
  • Persoonlijk begeleider van onder meer Trinko Keen en Emily Noor
  • Oprichter van de Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT)
  • Trainer op alle niveaus bij onder meer De Veluwe, Megacles en Tafeltennis Nijmegen

In de eerste plaats wil ik tafeltennissend Nederland feliciteren dat Luc de beslissing heeft genomen te starten met een eigen bedrijf om de tafeltennissport op deze wijze te blijven ondersteunen. Het is uitermate jammer dat hij door deze beslissing het Bestuur van de Verenging Van Tafeltennistrainers (VVTT) gaat verlaten. Jarenlang was hij, ook in moeilijke periodes, degene die de kar rijdende hield. Gelukkig heeft hij zorg gedragen dat jongere trainers de VVTT verder gaan leiden.

De passie van Luc voor de tafeltennissport zal door weinig mensen geëvenaard worden. Op veel terreinen heeft hij een belangrijk steentje bijgedragen. In de eerste plaats als trainer. Hij heeft bewezen dat hij in staat is zowel beginners als topspelers te begeleiden naar prachtige resultaten. Hij besteedt hierbij niet alleen aandacht aan het ontwikkelen van speltechnische, conditionele en mentale aspecten; ook het sturen en ondersteunen van de maatschappelijke ontwikkeling van zijn spelers kreeg zijn aandacht.

Luc heeft zich eveneens lange tijd ingezet voor het opleidingswerk binnen de NTTB. Hij treedt nog steeds op als docent, is betrokken bij de scholing van andere docenten en bij de ontwikkeling van de hernieuwde opzet van cursussen. Daarnaast verzorgt hij trainersbijeenkomsten om reeds opgeleide trainers up to date te houden in het trainersvak.

Voor dit alles is het van belang om zelf ook de ontwikkelingen in de sport te blijven volgen. Luc bezoekt daarvoor vele internationale wedstrijden en congressen over sport in het algemeen en tafeltennis in het bijzonder. Dat hij naast dit alles zich vele jaren heeft ingezet als bestuurslid van de VVTT onderstreept nog eens zijn drive om de tafeltennisport te ondersteunen.

Het is goed dat zulke gedreven personen kiezen voor een professionele ondersteuning van onze geliefde sport.